Hồ sơ lập trình - Hồ sơ người tìm việc lập trình - Dương Huy

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, Kỹ thuật, IT phần mềm

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1987

Giới tính: Nam

WORK EXPERIENCE
04/2014 - Present
Expert Vivas
March 2014 - Present:
Organization: Vivas - VNPT Technology Position: System And Development Engineer
Major duties:
- Development webserivce VAS (provide Film service) for mobifone.
- Research and development SSO System (Implement base on OpenID Connect 1.0, OAuth 2.0)
- Develop MSP System (Provide Multi Media Service Platf orm f or Vinaphone. All CP or SP for media content of Vinaphone will deploy service base on this platform): Develop backend OSS/BSS, RBAC, Audit Log, Intergrate with charging gateway, SMS Gateway, Business logic auto charge.
- Resarch and develop intergrate Radius to WifiOffLoad System
- Develop and Optimize Nginx f or CDN System (Static f ile and Streaming) - Research and Deploy Private Cloud (Base on Openstack)
April 2012 - March 2014:
Organization: BeeOnline
Position: System and Development Engineer
Major duties:
- Build and design f ramework (MVC) f or core of site tienganh123.com with PHP language.
- Develop and migrate old code to new designed f ramework.
- Develop player and record system: Using FMS, f f mpeg f or server site to receive streaming record via RTMP protocol, develop client record base on Flash on client site.
- Optimize for high traffic ( > 1 milion user): Using Memcached for cache query and data template, optimize with query have large data...


Jun 2009 - April 2012
Organization: Digicom - VTC Position: Research and Development Major duties:
- Implement and IPTV system operators (link Digicom - VTC with the provincial telecommunications) - Develop Monitor system IPTV (Write script check status system).
- Research and development system streaming for OTT services, InternetTV
- Research and development of virtual systems XenCitrix.
- Research and implement loadbalancer, Heabeat, Storage
- Development settopbox DVB-T, DVB-S based on Sigma chips: Build User Interface for STB (based on flash lite)
- Development settopbox DVB-T, DVB-S: Building module channel scan, stream analysis metadata in TS, TS stream from the channel scan in C/C+

+ Language. Develop on OS21.


Xem thêm

Hồ sơ lập trình - hồ sơ người lập trình - Nguyễn Đức Quyết

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, Kỹ thuật, IT phần mềm

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1993

Giới tính: Nam

WORK EXPERIENCES
Name of company: : Công ty cổ phần truyền thông Việt
Nam VC Corp.
Job title: Frontent Developer
Employment date:
From2-2016 to now
Duties performed:
- Phát triển ứng dụng mobile app đa nền tảng với ionic framework và angular js.
- Gắn quảng cáo cho các site báo sử dụng javascript.
- API cho app mobile sử dụng framework Codeigniter
- Website cho khách sạn anbang hotel sử dụng framework CodeIgniter
Name of company: Watermelon Software Solution Viet
Nam company
Job title: Staff
Employment date:
From 9-2015 to 2-2016
Duties performed:
- Phát triển dự án web bằng ngôn ngữ php và ruby với framework CakePhp, Ruby on rails
The project has engaged:
 Automatic Estimate System: Hệ thống quản lý sửa chữa ô tô
+Technology: CakePHP, Bootstrap, Jquery, MySql...
+Position: Backend và deploy.

+ Customer: Japan

+ Size: 3 MM
 Memory Album: Hệ thống quản lý thông tin người quá cố

+ Technology: CakePHP, Bootstrap, Jquery, MySql...

+ Position: Backend, Frontend và deploy

+ Customer: Japan

+ Size: 3 MM
- Resfull API app mobile sử dụng framework CakePHP
Các dự án đã tham gia:
 Kcalmanagement: Quản lý lượng Kcalo sử dụng

+ Technology: CakePHP, MySql.

+ Position: Backend và MySql.

+ Customer: Japan

+ Size: 3MM
- Phát triển các dự án web và app cho thị trường Nhật Bản
- Phát triển dự án IOS Swift
Name of company:
Job title:
Employment date:
From 1-12-2015 to 25-12-2015
Develop Android VTV Go Project for Vietnam Television
Duties performed:
- Thiết kế giao diện, code nghiệp vụ cho màn hình live
Name of company: Hung Minh company
Job title:
Employment date:
From 1-7-2015 to 30-8-2015
Duties performed:
Phân tích thiết kế và phát triển hệ thống quản lý kho bán hàng điện tử trên nền tảng web.
The project has engaged:
 Bsmanagement: Quản lý xuất nhập kho và sửa chữa hang điện tử

+ Technology: CakePHP, MySql.

+ Position: Backend và MySql.

+ Customer: Japan

+ Size: 3MM
Hệ thống được xây dựng trên framework CakePhp; sử dụng các thư viện jquery, bootstrap…
Name of company: iMicrosoft joint stock company
Class: Y2015AD29
Employment date:
From 6-2015 to 9-2015
Duties performed:
- Đã hoàn thành các khóa Huấn luyện Kinh Nghiệm Lập trình Android
- Thực hành trên dự án imicStore
- Kinh nghiệm qua dự án:

+ Thiết kế material design

+ Web services restful

+ Viewpager, recycleview, univasal images loader, retrofit...
Name of company: iMicrosoft joint stock company
Job title: internship
Employment date:
From 01-2015 to 04-2015
Duties performed:
- Biên tập nội dung lên cổng thông tin học viên Imic.
- Phân tích thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm online.


Xem thêm

Hồ sơ lập trình - hồ sơ người lập trình - Lê Hoàng Vũ

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, Kỹ thuật, IT phần mềm

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1993

Giới tính: Nam

Work experience:
2013-8/2014: Freelancer PHP
- Before graduation, I am a freelancer, use PHP and Codeigniter.
8/2014 – 6/2015: Work at Haravan
- Begin be a Frontend-Developer from 2014. I worked in a ecommerce start-up and
this job give me experience about JS, HTML, CSS as well as SEO onpage.
6/2015 – now: Work at OpenDigital Asia
- After leave old company, I apply to outsourcing company, customer almost from
foreign markets. I get a lot of experience working with JADE, SASS and work style
of foreign customers.


Xem thêm

Hồ sơ lập trình - hồ sơ người lập trình - Nguyễn Tuấn Huy

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, Kỹ thuật, IT phần mềm

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1985

Giới tính: Nam

- Bằng cấp   Bằng cấp cao nhất với chuyên ngành CNTT. Đánh giá linh động theo từng vị trí (có thể không phải học CNTT) Đại học 
Ngoại ngữ - Tiếng Anh Điểm Điểm thi chứng chỉ TOEFL. Nếu có điểm thi các chứng chỉ khác thì quy đổi tương đương. 450 Điểm
Kinh nghiệm làm về công nghệ (*)Số năm làm việc trong lĩnh vực CNTT, được tính cộng dồn cả thời gian không làm việc tại FIS. 7 Năm
Kinh nghiệm làm việc với chức danh công nghệ thuộc các nhóm công việc/domain quy định (*)Kinh nghiệm làm việc với chức danh công nghệ thuộc các nhóm công việc/domain quy định (*) Năm Số năm làm việc với chức danh công nghệ đề cử, ví dụ: Quản lý sản phẩm, Kiến trúc sư hệ thống... Được tính cộng dồn cả thời gian không làm việc tại FIS. 4 NămSố năm làm việc với chức danh công nghệ đề cử, ví dụ: Quản lý sản phẩm, Kiến trúc sư hệ thống... Được tính cộng dồn cả thời gian không làm việc tại FIS. 4 Năm


Xem thêm

Hồ sơ lập trình - hồ sơ người lập trình - Vũ Văn Tuấn Anh

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, Kỹ thuật, IT phần mềm

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1995

Giới tính: Nam

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Công ty Arilliance
5/2016 - Hiện tại
Developer
- IOS Developer tại Công ty Arilliance của Founder HaiVl Đỗ
Anh Tú,...
Techkids
10/2015 - 03/2016
Học viên và Trợ Giảng
- Làm trợ giảng IOS tại Techkids Coding Scholl
- Team nhất OOP và IOS Techkids
- Tham gia học IOS dưới sự dẫn dắt của anh Nguyễn Tiến Đạt
(Đạt Kin)


Xem thêm

Hồ sơ lập trình - hồ sơ người lập trình - Kim Xuân Phúc

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, Kỹ thuật, IT phần mềm

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1987

Giới tính: Nam

PERSONAL INFORMATION
- Có hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc phân tích yêu cầu, thiết kế và triển khai hệ thống. Đặc biệt có kinh nghiệm trong việc
phát triển các ứng dụng WEB, WAP trên nền tảng Java và PHP.
- Có thể làm việc tốt trên môi trường unix, đặc biệt là CentOS
- Có khả năng tự học và tìm hiểu công nghệ mới, làm việc với môi trường có áp lực cao.
- Linh hoạt, trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc.
- Có khả năng làm việc tốt theo nhóm, và cá nhân

LỊCH SỬ VIỆC LÀM
Từ tháng: 3/2009
Tới tháng: 9/2011
Công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông Tinh Vân(http://tinhvan.com/)
Vị trí: Chuyên viên
Mô tả công việc: Tham gia vào việc phát triển hệ thống mworld phase 1 (http://mworld.vn/)
Từ tháng : 09/2011
Tới tháng: 06/2012
Company: Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin Naiscorp (http://naiscorp.com/)
Vị trí: Chuyên viên
Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm phát triển và triển khai wapsite http://m.socbay.com – một
wapsite mua bán nội dung số (nhạc, game, video, tin tức ….) hiện tại đã offline
Từ tháng: 06/2012
Tới nay
Công ty: Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Mobifone toàn cầu (Mobifone Global)
Vị trí: Chuyên viên
Mô tả công việc:
Xây dựng wap site http://m.123alo.vn, xây dựng cms quản lý nội dung, viết crawler lấy dữ
liệu tự động cho site, kết nối tới đối tác để lấy dữ liệu
Phân tích, thiết kế và triển khai việc kết nối các cổng thanh toán trên mobile với nhà
mạng, tạo service cho đối tác thuê kênh thanh toán, xây dựng các hệ thống thống kê báo
cáo, chăm sóc khách hàng. Các cổng thanh toán đã triển khai gồm có: SMS charging
(6x86, 7x69), wap charging (mobifone, vinaphone, viettel), Subscription charging, SMS
Brandname (Bulk SMS)


Xem thêm

Hồ sơ lập trình - hồ sơ người lập trình - Vũ Anh Đức

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, Kỹ thuật, IT phần mềm

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1989

Giới tính: Nam

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
- Viết phần mềm chấm điếm NCKH cho trường Đại học Mỏ địa chất
- Tham gia lập trình xây dựng ứng dụng quản lý NCKH của trường đại học Giao thông vận tải trên nên Web
- Tham gia lập trình xây dựng ứng dụng quản lý Đề tài NCKH Sinh viên của bộ GD&ĐT.- Tham gia lập trình xây dựng ứng dụng quản lý vật tư công ty cho công ty Than Cao Sơn trên nền Web


Xem thêm

Hồ sơ lập trình - Hồ sơ người tìm việc lập trình - Nguyễn Ngọc Thảo

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, Kỹ thuật, IT phần mềm

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1993

Giới tính: Nam

KINH NGHIỆM ( 2 năm ):
Từ 2-6/2014 Thực tập thiết kế và lập trình website tại: Ava software group
Từ 8/2014 - 7/2015: Lập trình viên php tại công ty cổ phần Đại sàn
-Tham gia thiết kế và lập trình website cho khách hàng
-Tham gia phát triển hệ thống website của công ty ( daisan.com.vn, thegioioplat.com, … )
Từ 7/2015 – 3/2016: Làm việc tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ hlstar
-Tham gia xây dựng, phát triển hệ thống CMS của công ty sử dụng php
-Tham gia phát triển sản phẩm web app sử dụng PHP
-Tham gia các dự án website thương mại điện tử, chịu trách nhiệm thiết kế và viết các chức năng theo yêu cầu từ khách hàng
Từ 5/2016 – Nay: Lập trình viên PHP tại cty cổ phần truyền thông và công nghệ hòa bình (HBGroup)
-Xây dựng các website của khách hàng và hệ thống website của công ty (sử dụng Yii2, CakePHP)
-Trực tiếp tham gia phát triển hệ thống CRM của cty sử dụng Yii2 Framework


Xem thêm

Hồ sơ lập trình - Hồ sơ người tìm việc lập trình - Ngô Trọng Khôi

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, Kỹ thuật, IT phần mềm

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1992

Giới tính: Nam

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
06/2013 – 06/2014 Công ty Cổ phần Công nghệ
Voi - Thực tập, Frontend Developer, PHP Junior Developer
08/2014 – 06/2015 Dotsy media Singapore - PHP Developer, phát triển dự án startup
Shampoo.com.sg (hiện tại là Booknhanh.com tại Việt Nam)
07/2015 – Đến nay Grooovyware Việt Nam - Phát triển 1 số dự án Ruby on rails
cho thị trường Nhật
- Phát triển 1 số Hybrid app trên nền
tảng Cordova Framework
- Phát triển game di động trên nền
tảng Corona Platform


Xem thêm

Hồ sơ lập trình - Hồ sơ người tìm việc lập trình - Phạm Huy Hoàng

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, Kỹ thuật, IT phần mềm

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1988

Giới tính: Nam

I.Working
Dato Solution Co.LTD: 2014-2016: Developer
II.Skill.
1.Programming Language
C/C++: 2 months
Java: 2 months
C#: 6 months
PHP- Zend framework:8 months
Yii-framework:18 months
Laravel: 4 months
Cake-PHP: 1 months
Opencart: 4 months
HTML,CSS,JQuery. : 4 months
NOSQL(mongodb): 6 months
Python : 4 months
2.Databases
MySql 10 months
NOSQL(mongodb) 6 months
2. Operating System
Window 8 years
Ubuntu 4 months


Xem thêm