Hồ sơ PG - Hồ sơ model - Hồ sơ mẫu - Ly Tũn

Đã tiếp cận 309 người 0NDA 974 - (0 bình luận)

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Xung quanh: Hà Nội

Ngành nghề: việc làm PG

Chuyên mục: Hồ sơ người tìm việc PG

Lĩnh vực: Tuyển dụng PG

Mức lương:

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1995

Giới tính: Nữ

Họ tên: Ly Tũn

Địa chỉ:

Đã có kinh nghiệm PG

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất