Hồ sơ lập trình - Hồ sơ người tìm việc lập trình - Phạm Huy Hoàng

Đã tiếp cận 508 người 0NDA 974 - (0 bình luận)

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Xung quanh:

Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, Kỹ thuật, IT phần mềm

Chuyên mục: Hồ sơ người tìm việc lập trình

Lĩnh vực:

Mức lương:

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1988

Giới tính: Nam

Họ tên: Phạm Huy Hoàng

Địa chỉ:

I.Working
Dato Solution Co.LTD: 2014-2016: Developer
II.Skill.
1.Programming Language
C/C++: 2 months
Java: 2 months
C#: 6 months
PHP- Zend framework:8 months
Yii-framework:18 months
Laravel: 4 months
Cake-PHP: 1 months
Opencart: 4 months
HTML,CSS,JQuery. : 4 months
NOSQL(mongodb): 6 months
Python : 4 months
2.Databases
MySql 10 months
NOSQL(mongodb) 6 months
2. Operating System
Window 8 years
Ubuntu 4 months

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất