Hồ sơ lập trình - hồ sơ người lập trình - Nguyễn Đức Quyết

Đã tiếp cận 494 người 0NDA 974 - (0 bình luận)

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Xung quanh:

Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, Kỹ thuật, IT phần mềm

Chuyên mục: Hồ sơ người tìm việc lập trình

Lĩnh vực:

Mức lương:

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1993

Giới tính: Nam

Họ tên: Nguyễn Đức Quyết

Địa chỉ:

WORK EXPERIENCES
Name of company: : Công ty cổ phần truyền thông Việt
Nam VC Corp.
Job title: Frontent Developer
Employment date:
From2-2016 to now
Duties performed:
- Phát triển ứng dụng mobile app đa nền tảng với ionic framework và angular js.
- Gắn quảng cáo cho các site báo sử dụng javascript.
- API cho app mobile sử dụng framework Codeigniter
- Website cho khách sạn anbang hotel sử dụng framework CodeIgniter
Name of company: Watermelon Software Solution Viet
Nam company
Job title: Staff
Employment date:
From 9-2015 to 2-2016
Duties performed:
- Phát triển dự án web bằng ngôn ngữ php và ruby với framework CakePhp, Ruby on rails
The project has engaged:
 Automatic Estimate System: Hệ thống quản lý sửa chữa ô tô
+Technology: CakePHP, Bootstrap, Jquery, MySql...
+Position: Backend và deploy.

+ Customer: Japan

+ Size: 3 MM
 Memory Album: Hệ thống quản lý thông tin người quá cố

+ Technology: CakePHP, Bootstrap, Jquery, MySql...

+ Position: Backend, Frontend và deploy

+ Customer: Japan

+ Size: 3 MM
- Resfull API app mobile sử dụng framework CakePHP
Các dự án đã tham gia:
 Kcalmanagement: Quản lý lượng Kcalo sử dụng

+ Technology: CakePHP, MySql.

+ Position: Backend và MySql.

+ Customer: Japan

+ Size: 3MM
- Phát triển các dự án web và app cho thị trường Nhật Bản
- Phát triển dự án IOS Swift
Name of company:
Job title:
Employment date:
From 1-12-2015 to 25-12-2015
Develop Android VTV Go Project for Vietnam Television
Duties performed:
- Thiết kế giao diện, code nghiệp vụ cho màn hình live
Name of company: Hung Minh company
Job title:
Employment date:
From 1-7-2015 to 30-8-2015
Duties performed:
Phân tích thiết kế và phát triển hệ thống quản lý kho bán hàng điện tử trên nền tảng web.
The project has engaged:
 Bsmanagement: Quản lý xuất nhập kho và sửa chữa hang điện tử

+ Technology: CakePHP, MySql.

+ Position: Backend và MySql.

+ Customer: Japan

+ Size: 3MM
Hệ thống được xây dựng trên framework CakePhp; sử dụng các thư viện jquery, bootstrap…
Name of company: iMicrosoft joint stock company
Class: Y2015AD29
Employment date:
From 6-2015 to 9-2015
Duties performed:
- Đã hoàn thành các khóa Huấn luyện Kinh Nghiệm Lập trình Android
- Thực hành trên dự án imicStore
- Kinh nghiệm qua dự án:

+ Thiết kế material design

+ Web services restful

+ Viewpager, recycleview, univasal images loader, retrofit...
Name of company: iMicrosoft joint stock company
Job title: internship
Employment date:
From 01-2015 to 04-2015
Duties performed:
- Biên tập nội dung lên cổng thông tin học viên Imic.
- Phân tích thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm online.

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất