3333333

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ người tìm việc | nam | 1953

1


Xem thêm

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu ảnh - Ngọc Ánh

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ mẫu ảnh | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc nhà hàng | tuyển dụng model | nữ | 1998 | độc thân

có kinh nghiệm làm mẫu ảnh


Xem thêm

Hồ sơ PG

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

việc làm pg | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc | tuyển dụng pg | nữ | 1993 | độc thân


Xem thêm

Hồ sơ PG

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

việc làm pg | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc | tuyển dụng pg | nữ | 1997 | độc thân


Xem thêm

Nguyễn Tấn Đạt Đã đăng - Dịch vụ - 5f674eb3ca123d77683a82a5

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 11 người

hồ sơ model, hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu chụp thời trang - Bui Linh Chi

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

hồ sơ model, hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu chụp thời trang | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc | tuyển dụng model | nam | 1999 | độc thân

có kinh nghiệm chụp mẫu cho shop thời trang, mẫu makeup


Xem thêm

Nguyễn Tấn Đạt Đã đăng - Dịch vụ - 5f674ebbca123d77683a82ba

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 12 người

hồ sơ model, hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu chụp thời trang - Thảo Hương

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

hồ sơ model, hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu chụp thời trang | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc | tuyển dụng model | nữ | 1995 | độc thân

có kinh nghiệm mẫu thời trang
cao 1m65 nặng 55kg
83 - 68 - 90


Xem thêm

lan lan Đã đăng - Dịch vụ - 5f674edbca123d77683a8312

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 12 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ model chụp ảnh - Châu Nguyễn

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ model chụp ảnh | nhân viên | tp hồ chí minh | hồ sơ người tìm việc | nữ | 1994 | độc thân

Đã có nhiều kinh nghiệm


Xem thêm

lan lan Đã đăng - Dịch vụ - 5f674eecca123d77683a8350

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 9 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ model chụp ảnh - Dương Thắm

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

dương thắm | hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ model chụp ảnh | nhân viên | hồ sơ người tìm việc | tuyển dụng model | nữ | 1995 | độc thân

Đã có kinh nghiệm


Xem thêm

tangthihue huệ Đã đăng - Dịch vụ - 5f674f03ca123d77683a8396

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 5 người

vinh

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

tangthihue | lao động phổ thông | mới tốt nghiệp/thực tập sinh;lao động phổ thông;mới tốt nghiệp | hà tĩnh (thành phố) | huyện kỳ anh | hồ sơ người tìm việc | làm thêm, | nữ | 1991 | độc thân

tan ky nghe an zalo 01662213774 vui tinh hoa dong hay cuoi cung bit nau an vai mon nk chung tinh tinh thang noi that


Xem thêm

lan lan Đã đăng - Dịch vụ - 5f674f0dca123d77683a83bf

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 10 người

Hồ sơ PG - Hồ sơ người mẫu - Phạm Oanh

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

phạm oanh | hồ sơ pg - hồ sơ người mẫu | nhân viên | hồ sơ người tìm việc | tuyển dụng pg | nữ | 1996 | độc thân

Đã có kinh nghiệm


Xem thêm