Hồ sơ PG - Hồ sơ người tìm việc PG - Nguyễn Thị Thảo

Đã tiếp cận 6 người NDA 974 - (0 bình luận)

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên PG | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

nguyễn thị thảo | việc làm pg | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc pg | nữ | 1997 | độc thân

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất