hồ sơ model, hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu chụp thời trang - Thảo Hương

Đã tiếp cận 20 người NDA 974 - (0 bình luận)

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

hồ sơ model, hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu chụp thời trang | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc | tuyển dụng model | nữ | 1995 | độc thân

có kinh nghiệm mẫu thời trang
cao 1m65 nặng 55kg
83 - 68 - 90

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất