3333333

Đã tiếp cận 9 người NDA 974 - (0 bình luận)

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ người tìm việc | nam | 1953

1

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất