0947576 đi ăn, đi chơi, đi uống

Đã tiếp cận 6 người 0NDA 974 - (0 bình luận)

Giá trị: 1.040.000 | Loại tiền: VND | Đơn vị: 6h | Điểm đến: | Xu hướng: Bạn đồng hành | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hà nội | đại học | đã kết hôn

- Thời gian rảnh có thể làm: toàn thời gian.
- Đã từng làm cộng tác viên cho công ty du lịch

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất